۰۲۱-۸۸۵۳۳۲۶۶
× تعرفه ها
ابرستان
خزانه

سیستم انتقال وجوه

جابجایی وجوه نقد به بانک یا جابجایی وجوه بین حسابهای بانکی یکی از متداول ترین فعالیت های کسب و کارها است.

امروزه با ظهور پول الکترونیک و کارتخوان ها عملا بسیاری از دریافت ها و پرداخت های روزانه بصورت انتقال وجه بین حساب های بانکی صورت می پذیرد.

از سوی دیگر کسب و کارها بسیاری از هزینه ها و خریدهای خود را با جابجایی وجه بین حساب ها انجام می دهند.

امکان انتقال وجوه ابرستان، ضمن تسهیل این کار برای مشتریان، بطور اتوماتیک نسبت به ثبت اسناد حسابداری مربوطه اقدام می کند .

هم اینک با ثبت نام رایگان در ابرستان استفاده آسان و راحت از یک نرم افزار حسابداری یکپارچه با سیستم های خزانه و دریافت و پرداخت را تجربه کنید.

دریافت و پرداخت نقد، بانک، چک

یکی از فعالیت های روزانه و مهم کسب و کارها، مدیریت وجوه ، اسناد دریافتی و پرداختی می باشد.

شما در ابرستان به راحتی در هر بخشی از سیستم یکپارچه اعم از خرید، فروش، انبار یا حسابداری که باشید متناسب با نیازتان می توانید وجوه نقد، چک یا تراکنش های بانکی خود را به راحتی ثبت نموده و نسبت به کنترل و مدیریت وجوه نقدی خود اقدام نمایید.

به حساب و کتاب نقدی و بانک خود همیشه و همه جا دسترسی داشته باشید.