بانک و صندوق در ابرستان

شاید دارایی های جاری شامل موجودی نقد، بانک‌و‌صندوق را بتوان از سرفصل هایی دانست که بیشترین کاربرد را در حسابداری دارند.

این حسابها علاوه بر جنبه کاربردی، همیشه در گزارشات بیشترین توجه را به خود معطوف می دارند.

بنابراین ایجاد بانک و صندوق جدید یکی از مهمترین اقدامات در بحث تعاریف اولیه نرم افزار حسابداری می باشد.

کاربر ابرستان می تواند از مسیر: تعاریف > خزانه > مدیریت بانک‌و‌صندوق نسبت به تعریف و افزودن آن اقدام نماید.

آخرین نوشته ها

شریک
بازاریابی-ابرستان
ایجاد-سرفصل-جدید-در-ابرستان
مدیریت اسناد در ابرستان

پربازدید ترین ها

ثبت سند در ابرستان
ایجاد-سرفصل-جدید-در-ابرستان
انبارداری در ابرستان
گزارش‌ها در ابرستان