یکپارچــــــه و جـــامع

نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان ، راهکار جامع و یکپارچه
مدیریتِ هوشمند کسب و کارها و مشاغل کوچک و متوسط

اکثر ارائه دهندگان نرم افزارهای حسابداری با مجزا کردن ماژول های مختلف کسب و کار و دریافت هزینه های جداگانه برای هر سیستم نرم افزاری تنها دسترسی به بخشی از امکانات را متناسب با خرید به مشتریان می دهند. اما مشترکین نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان با یک راهکار حسابداری یکپارچه همواره به همه بخش ها و امکانات و ماژول ها و سیستم های مختلف ، متعدد و متنوع آن دسترسی دارند!

نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان با فراهم نمودن تمامی امکانات مختلف و مورد نیاز کسب و کارها شرایط سهل و آسانی را برای صاحبان کسب و کار و حسابداران آنها فراهم نموده است.

اگر شما صاحب کسب وکار از نوع بازرگانی باشید یا تولیدی یا حتی خدماتی به رایگان به تمامی بخش های ذیل دسترسی خواهید داشت.

زیر سیستم های  حسابداری یکپارچه ابرستان

سیستم حسابداری پایه
سیستم خرید و فروش
سیستم خزانه
سیستم انبار داری
سیستم مدیریت تولید
سیستم مدیریت بازاریابی