لوگو ابرستان

امکان صدور و ارسال فاکتور مالیاتی

نرم افزار صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی مالیاتی ابرستان، امکان جدیدی است که در بخش بازرگانی نرم افزار حسابداری جامع ابرستان اضافه شده است. با استفاده از این امکان جدید  کلیه کاربران ابرستان می توانند به راحتی و در کمترین زمان و با هزینه بسیار مناسب تکالیف خود را در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی انجام دهند.

این امکان جدید که بر اساس ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و با رعایت کلیه استانداردها و دستورالعمل های منتشره از سوی مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده است ابرستان را به یک پایانه فروشگاهی تبدیل نموده است.

از این پس کلیه کاربران می توانند با استفاده از پایانه فرشگاهی ابری ابرستان، بصورت مستقیم نسبت به صدور  فاکتورهای مالیاتی کسب و کارشان اقدام نموده و به راحتی آن ها را به کارپوشه خودشان در سامانه مودیان مالیاتی ارسال نمایند. 

صورتحساب الکترونیکی مالیاتی

امکانات نرم افزار پایانه فروشگاهی ابرستان

همانطور که ذکر شد، صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی مالیاتی مستلزم رعایت استانداردها و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان امور مالیاتی است. از این رو لازم است نرم افزار پایانه فروشگاهی کلیه نیازمندی  های اجرای قانون را برای مودی فراهم کند. در این بخش امکانات نرم افزار صدور صورتحساب مالیاتی و ارسال آن به کارپوشی مالیاتی مودی را که بر اساس استاندارد ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی در ابرستان اضافه شده است را تشریح می کنیم.

۱- اختصاص شماره منحصر به فرد مالیاتی به فاکتور

یکی از مهمترین اقلام صورتحساب الکترونیکی مالیاتی، شناسه منحصر به فرد مالیاتی فاکتور است. این شناسه شامل بیست و دو کاراکت  و دارای چهار بخش است:

 • شناسه حافظه مالیاتی (شش کاراکتر)
 • تاریخ صورتحساب(پنج کاراکتر)
 • سریال صورتحساب (ده کاراکتر)
 • ارقام کنترلی(یک کاراکتر)

این شناسه  که به هر صورتحساب اختصاص داده میشود، یکی از ویژگی های ضروری و الزامی فاکتورها و صورتحساب های مالیاتی است. نرم افزار ابرستان این شماره یکتا را بر اساس استاندارد تعریف شده سازمان امور مالیاتی در هنگام ارسال صورتحساب بصورت اتوماتیک تهیه کرده و به صورتحساب الکترونیکی شما اختصاص می دهد که در رسید ارسال صورتحساب فاکتور و یا پرینت آن قابل مشاهده است.

۲- تهیه انواع صورتحساب های الکترونیکی مالیاتی

بر حسب اطلاعات مختلفی که شما در هنگام فروش کالا یا خدمات از مشتری دریافت می کنید وظایف شما نسبت به صدور فاکتور مالیاتی متفاوت است. از این رو قانون گذار نیز با توجه به اینکه شما در هنگام معامله مشتری را می شناسید یا خیر و اینکه فروش شما نقدی بوده یا نسیه تمهیدات متفاوتی را برای صدور فاکتور در نظر گرفته است که تحت عنوان صدور فاکتور الکترونیکی نوع اول، دوم و سوم شناخته می شود.

فاکتور الکترونیکی نوع اول مالیاتی: زمانی این فاکتور صادر می شود که شما می توانید کلیه اطلاعات هویتی و اقتصادی مشتری مانند کد ملی و شماره اقتصادی او را دریافت کنید در این فاکتور برای زمانی صادر می شود که مشتری شما خواهان استفاده از اعتبار ارزش افزوده پرداختی فاکتور است. در این حالت فاکتور صادره مالیاتی شامل کلیه اطلاعات خریدار و فروشنده است.

صورتحساب الکترونیکی نوع دوم مالیاتی: در صورتیکه شما مشتری خود را نمی شناسید و نمی توانید اطلاعات هویتی را از او در هنگام معامله اخذ کنید و یا به عبارت دیگر مشتری شما مصرف کننده نهایی است و یا اینکه خریدار تمایلی ندارد از اعتبار مالیات ارز افزوده پرداختی خود استفاده کند، ناگزیر به صدور فاکتور از نوع دوم مالیاتی هستید. در این حالت اطلاعات هویتی و اقتصادی شما بعنوان فروشنده در فاکتور درج می شود ولی اطلاعات هویتی خریدار برای سازمان امور مالیاتی ارسال نخواهد شد.

فاکتور الکترونیکی نوع سوم مالیاتی : در حقیقت رسید پرداخت های دستگاه های پوز در فروشگاه ها می باشد که صرفا شامل اطلاعات فروشنده است و در این حالت نیز اعتبار مالیاتی برای خریدار منظور نخواهد شد.

فاکتور غیر الکترونیکی نوع چهارم مالیاتی : این نوع صورتحساب برای اشخاصی که حسب مقررات و مهلت های قانونی مربوطه امکان صدور صورتحساب غیرالکترونیکی را دارند، موضوعیت داشته و اقلام آن شامل کلیه اقلام صورتحساب الکترونیکی است به استثنای اقلام اطلاعاتی که از طریق سامانه مودیان نظیر: شماره منحصر به فرد مالیاتی به صورتحساب اضافه میشود.

ابرستان هر دو نوع فاکتور الکترونیکی نوع اول و دوم مالیاتی را بر حسب نیاز مشتری صادر و ارسال می کند.

۳- امکان تعیین نوع دریافت و تسویه وجه فاکتور

از آنجاییکه مطابق با قانون پایانه های فروشگاهی از این پس مالیات ارزش افزوده و گزارشات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م بر اساس فاکتورهای ارسالی محاسبه می گردد لازم است مودی در هنگام ارسال هر فاکتور برای سازمان امور مالیاتی مشخص کند که آیا فروش نقدی بوده و یا نسیه. این امکان شرایط اعلام دریافت وجوه و مالیات ارزش افزوده فاکتور های شما به سازمان امور مالیاتی را مهیا می نماید.

کاربر می تواندبا استفاده از امکان تعیین روش تسویه فاکتور، در هنگام ارسال فاکتور ها به سامانه مودیان مالیاتی وضعیت تسویه فاکتور را از میان چهار گزینه نقدی ، نسیه ، متناسب با نوع ثبت شده در ابرستان،  دلخواه انتخاب نماید.

با انتخاب هر یک از  گزینه های نقدی و یا نسیه “کل وجه فاکتور” بعنوان دریافت نقدی یا نسیه به دارایی اعلام می گردد..

با استفاده از گزینه “دریافت ثبت شده در ابرستان“سامانه بطور اتوماتیک میزان وجوه دریافت شده ثبت شده بر روی فاکتور را بعنوان نقد و مابقی مانده مبلغ فاکتور را بعنوان نسیه به دارایی اعلام می کند.

در صورتیکه بخواهید به دلخواه خود بخشی از مبلغ فاکتور  را نقدی و مابقی را نسیه اعلام کنید می توانید از گزینه دلخواه در روش تسویه بهره ببرید. در این حالت باید خودتان بخشی از مبلغ فاکتور را در کادر تسویه نقدی و مابقی را در کادر تسویه نسیه درج کنید.

۴- امکان ارسال، اصلاح و ابطال صورتحساب های صادره

۴-۱-  ارسال صورتحساب های الکترونیکی

 
اولین و ضروری ترین نیاز کاربران برای انجام تکالیف قانون پایانه های فروشگاهی این است که مودی بتواند فاکتورهای فروش خود را به کارپوشه خود در سامانه مودیان مالیاتی ارسال نماید. 
صورتحساب اصلی فروش :
اولین صورتحساب الکترونیکی که با انجام هر معامله صادر و درسامانه مودیان ثبت میشود، صورتحساب اصلی فروش نامیده میشود.
نحوه ارسال صورتحساب فروش به سامانه مودیان مالیاتی :
این امکان در بخش فهرست فاکتورهای ابرستان قابل دسترس می باشد. بدین نحو که کاربر می تواند یک یا تعدادی از فاکتورهای صادره در نرم افزار حسابداری یا اپلیکیشن صدور فاکتور ابرستان را انتخاب نموده و گزینه ارسال را از بخش بالای فهرست فاکتور انتخاب نماید. سپس در صفحه بعد مطابق تصاویر بالا نوع فاکتور و نوع تسویه را برای هر فاکتور انتخاب و با کلیک بر روی گزینه ارسال سامانه بطور اتوماتیک فاکتورهای انتخاب شده را به سامانه مودیان مالیاتی ارسال می کند.
 
 

۴-۲- ابطال صورتحساب های الکترونیکی ارسال شده به سامانه مودیان مالیاتی

مطابق با قواعد و دستورالعمل های اداره مالیات شما قادر به اصلاح برخی از اشتباهات در فاکتورهای ارسالی نیستید و ناگزیر هستید ابتدا فاکتور ارسال شده قبلی را ابطال و سپس نسبت به ارسال مجدد فاکتور صحیح اقدام نمایید. 

صورتحساب الکترونیکی ابطالی :

نوعی صورتحساب الکترونیکی است. چنانچه پس از صدور صورتحساب(اصلی، اصالحی، برگشت از فروش)، شرط/شروط زیربرقرارباشد، صادرکننده صورتحساب الکترونیکی میبایست صورتحساب ابطالی که از نظرنوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب مرجع بوده و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع
است را صادر و در سامانه مؤدیان ثبت نماید.

شروط صدور صورتحساب ابطالی :
 1. تغییر اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار.
 2. بازگشت تمام اقلام موجود در صورتحساب مرجع.
 3. احراز عدم تحقق معامله بر اساس اسناد و مدارک مثبته.
 4.  اشتباه در ثبت تاریخ معامله.

۴-۳- امکان اصلاح صورتحساب های ارسال شده به کارپوشه مودیان

صورتحساب الکترونیکی اصلاحی :
 چنانچه پس از صدور و ثبت صورتحساب فروش، نیاز به اصلاح اقلام اطلاعاتی صورتحساب به غیراز اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار و یا اقلام اطلاعاتی مربوط به کالا/خدمت باشد، صادرکننده صورتحساب الکترونیکی میبایست صورتحساب جدید (اصلاحی)که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب اصلی بوده و حاوی شماره منحصربه فرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادرو در سامانه مؤدیان ثبت نماید.
 

۵- مدیریت صف و ارسال فاکتورها به سامانه مودیان مالیاتی

امکان تشکیل صف و مدیریت ارسال فاکتور در ابرستان، یکی از ویژگی های ممتاز این نرم افزار است که آسودگی خیال را برای ارسال صحیح فاکتور ها بدون وابستگی به سایر عوامل برای کاربر به ارمغان می آورد.

مزیت ارسال صورتحساب با حسابداری تحت وب و ابری ابرستان:
از مهمترین مزیت های ابرستان در ارسال صورتحساب های الکترونیکی مالیاتی نسبت به دیگر ابزارها و روش های ارسال، عدم وابستگی ارسال فاکتور به امکانات محلی و  ارتباطی کاربر است.
بدین معنی که او،بدون اینکه نگران قطع ارتباط کامپیوتر با سامانه باشد و یا نگران برقراری سرویس سامانه مودیان باشد کافی است نسبت به ارسال فاکتور در ابرستان اقدام نماید؛ سپس سامانه ارسال فاکتور ابرستان، بطور هوشمند و اتوماتیک نسبت به بررسی و کنترل صحت ارتباط سرور ابرستان با سامانه مودیان اقدام نموده و با هر چند بار تلاش که لازم باشد سعی  در ارسال صحیح فاکتور به سامانه خواهد کرد. زمان ارسال فاکتور ها بسته به تعداد فاکتور انتخابی شما، میزان خلوتی و یا شلوغی سرور سامانه مودیان، کیفیت خطوط ارتباطی و اینترنت و …. می تواند از چند لحظه تا چند دقیقه متفاوت باشد.
مهم این است که پس از کلیک بر روی دکمه ارسال لازم نیست منتظر ارسال باشید و می توانید به دیگر امور کسب و کاری خود بپردازید. سامانه ارسال فاکتور ابرستان، بطور اتوماتیک فاکتورهای شما را در صف ارسال قرارداده و به ترتیب به سامانه مودیان ارسال می نماید و در نهایت گزارش مربوطه را در اختیار شما قرار می دهد.

۶- کنترل هوشمند قواعد و الزامات قانونی

اعمال ده ها دستورالعمل و کنترل دستی  آنها برای ارسال کنندگان فاکتورهای مالیاتی امری دشوار و تقریبا غیر ممکن است. سامانه ارسال اتوماتیک و هوشمند فاکتور ابرستان با کنترل هوشمند این قوانین شما را از این امر بی نیاز و خیالتان را از ارسال صحیح فاکتور بر اساس استاندارد ها آسوده می سازد.
نمونه ای از قواعد کلی و دستورالعمل ها:
 • تمامی مقادیر ریالی به جز فیلد مبلغ واحد میبایست، با احتساب ۰ رقم اعشار(روش قطع کردن)و نیز تمامی مقادیر ارزی میبایست با احتساب ۴ رقم اعشار(روش قطع کردن) محاسبه و در صورتحساب رعایت گردد.
 • هر قلم اطلاعاتی در صورتحساب الکترونیکی حسب مورد میتواند دارای یکی از وضعیت های زیر باشد:
  • اجباری: وجود مقدار برای این فیلد در الگو الزامی است و در صورت ثبت اشتباه در صورتحساب، ضمن ارسال خطا به صادرکننده، منجر به رد صورتحساب میشود.
  • اختیاری: وجود یا عدم وجود مقدار برای این فیلد مانعی برای صدور صورتحساب ایجاد نمی-کند و در صورت ثبت اشتباه در صورتحساب، ضمن ارسال هشدار به صادرکننده ،مقدار صحیح آن توسط سامانه در کارپوشه به مودی نمایش داده میشود.
  • در شرایط خاص اجباری: براساس قواعد و شرایط حاکم وجود مقدار برای این فیلد الزامی میشود.
  • خارج از الگو: وجود یا عدم وجود مقدار برای این فیلد تفاوتی ایجاد نمیکند و ثبت آن الزامی نیست و مقدار ثبت شده برای این فیلد توسط سامانه دریافت نمیشود.
 • رعایت قواعد داده ای مندرج در سند برای تمامی فیلدهای دارای وضعیت “اجباری، در شرایط خاص اجباری، اختیاری و خارج از الگو ” ضروری بوده و در غیر اینصورت منجر به رد صورتحساب صادره میشود.

نحوه کنترل و نتایج اعمال قواعد:
با مراجعه به بخش گزارش سامانه مودیان مالیاتی ابرستان و استفاده از امکانات این گزارش می توانید نتیجه ارسال و اعمال کنترل های قواعد آگاه شوید.

۷- امکان گزارش گیری و کنترل وضعیت صورتحساب های ارسالی

ابزار گزارش گیری از وضعیت ارسال فاکتور ها امکانی است که شما را در بررسی نتایج ارسال فاکتور به سامانه مودیان یاری می رساند. 

گزارش سامانه مودیان مالیاتی ابرستان:

با امکاناتی که در بخش تنظیمات گزارش مهیا است می توانید هر نوع گزارشی را از نتیجه ارسال صورتحساب ها دریافت کنید. 

کافی است از کومبو باکس “موضوع” یکی از گزینه های اصلی (برای اطلاع از نتیجه ارسال فاکتورهای اصلی )، اصلاحی(برای اطلاع از نتیجه ارسال فاکتورهای اصلی )، ابطالی(برای اطلاع از نتیجه ارسال فاکتورهای اصلی )، برگشت از فروش(برای اطلاع از نتیجه ارسال فاکتورهای اصلی ) را انتخاب نمایید. سپس از منو انتخابی وضعیت گزینه دلخواه را برای نمایش گزارش دلخواه انتخاب کنید.

 

نمونه گزارش سامانه مودیان مالیاتی ابرستان
گزینه های وضعیت :

در حال ارسال : فاکتورهایی را نشان می دهد که هنوز در صف ارسال اتوماتیک ابرستان قرار دارند.

ارسال شده در حال استعلام: بیانگر فاکتورهایی می باشد که از سمت ابرستان به سامانه مودیان ارسال شده است لیکن هنوز پاسخی از سمت سامانه مبنی بر موفقیت یا عدم موفقیت در ارسال دریافت نشده است.

خطا در ارسال : در صورتیکه بنا به اعمال کنترل های هوشمند ابرستان امکان ارسال فاکتور مهیا نگردد در این گروه قرار می گیرد.

عدم تایید سامانه مودیان : در صورتیکه به هر دلیل سامانه مودیان فاکتور ارسالی را قبول نکند در این گروه قرار می گیرد.

خطای داخلی : هر نوع اختلالی در سمت نرم افزار حسابداری ابرستان که منجر به عدم ارسال صورتحساب گردد در گروه خطاهای داخلی قرار می گیرد.

خطای استعلام : در برخی از مواقع امکان  استعلام نتیجه ارسال صورتحساب از سامانه مودیان مقدور نمی شود که فاکتورهای مذکور در این رده قرار خواهند گرفت.

خطای اعتبار سنجی : در مواقعی که ارتباط سامانه ابرستان با سامانه مودیان مالیاتی به دلیل تغییر در کلید های ارتباطی شناسه یکتا مودی قطع گردد این خطا ظاهر می شود.

 
نحوه اطلاع از علت خطاها:
با کلیک بر روی آیکن شرح در هر سطر از گزارش می توانید از علت عدم ارسال گزارش مطلع شده و متناسب با آن نسبت به اصلاح و ارسال مجدد فاکتور اقدام فرمایید.
ما را دنبال کنید...