مدیریت اسناد در ابرستان

پس از ثبت رویدادهای مالی از طریق ثبت اسناد در نرم افزار حسابداری یکپارچه و آنلاین ابرستان گاهاً لازم است اسناد مرور یا بررسی و مشاهده شوند.

در نرم افزار ابرستان بخشی تحت عنوان مدیریت‌اسناد جهت مشاهده، ویرایش و یا حذف اسناد دستی و مشاهده اسناد اتوماتیک که از طریق فرمهای این نرم افزار ثبت شده اند، در نظر گرفته شده است.

برای دسترسی به این بخش از مسیر زیر اقدام می شود :

حسابداری > اسناد > مدیریت‌اسناد

آخرین نوشته ها

شریک
بازاریابی-ابرستان
ایجاد-سرفصل-جدید-در-ابرستان
مدیریت اسناد در ابرستان

پربازدید ترین ها

ثبت سند در ابرستان
ایجاد-سرفصل-جدید-در-ابرستان
انبارداری در ابرستان
گزارش‌ها در ابرستان