مجوزها و نمادها

مجوز ها و گواهی نامه های ابرستان

ابرستان با اتکا به تجربه و قدرت و اعتبار خدمت می دهد
مجوز شورای عالی انفورماتیک حسابداری ابرستان

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت

سازمان برنامه و بودجه

پروانه بهره برداری نرم افزار حسابداری ابرستان

پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

وزارت صنعت معدن و تجارت

مالیات بر ارزش افزوده نرم افزار حسابداری ابرستان

گواهی ارزش افزوده

سازمان امور مالیاتی

مجوز نظام صنفی

مجوز فعالیت نظام صنفی

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

گواهی دانش بنیان

گواهی دانش بنیان

معاونت علمی ریاست جمهوری

روزنامه رسمی آگهی تاسیس

گواهی ثبت شرکت

اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری

  1. مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران
  2. گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک
  3. پروانه بهره بردای تولید نرم افزار
  4. نماد اعتماد الکترونیکی
  5. نماد ملی ثبت رسانه های دیجیتالی
  6. مجوز دانش بنیان