یکی از پرکاربردترین بخش های هر نرم افزار حسابداری بخش بازرگانی نرم افزار می باشد، که شامل صدور فاکتور فروش و خرید است.

فاکتور فروش توسط فروشنده به عنوان یک سند تجاری صادر می شود.

فاکتور تعداد، قیمت کالا و خدمات، مشخصات فروشنده و خریدار و مبلغ کل بدهی خریدار به فروشنده را بابت این فاکتور را مشخص می نماید.

در نرم افزار حسابداری یکپارچه و آنلاین ابرستان، فاکتورها با فرمت مورد تأیید دارایی صادر می شود.

در ذیل فاکتور، امکان تعیین نحوه تسویه حساب مبلغ فاکتور فراهم است.

ثبت سند فاکتورها در نرم افزار حسابداری رایگان ابرستان به صورت اتوماتیک صورت می‌گیرد.

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png