ثبت سند در ابرستان

کلیه ی رویدادهای مالی هر کسب و کار از طریق ثبت‌سند‌ها انجام می گردند.

ثبت کردن سند در نرم افزار حسابداری ابرستان به صورت اتوماتیک و دستی صورت می پذیرد.

ثبت‌سند اتوماتیک از طریق فرم های نرم افزار ابرستان ( فاکتورهای خرید ، فروش ، دریافت و پرداخت ها ) بطور هوشمند و دقیق صورت می پذیرد، اما گاهاً لازم است که کاربر جهت ثبت برخی رویدادها اقدام به ثبت‌سند دستی نماید.

سند حسابداری شامل شماره سند، تاریخ، شرح سند، کد حساب ، طرف حساب و مبلغ می باشد.

کاربر ابرستان می تواند از مسیر : حسابداری > اسناد > ورود اسناد نسبت به ثبت‌سند دستی اقدام نماید .

جهت مشاهده همه اسناد (شامل سند دستی و اتوماتیک) از مسیر: حسابداری > اسناد > مدیریت اسناد اقدام نماید.

آخرین نوشته ها

شریک
بازاریابی-ابرستان
ایجاد-سرفصل-جدید-در-ابرستان
مدیریت اسناد در ابرستان

پربازدید ترین ها

ثبت سند در ابرستان
ایجاد-سرفصل-جدید-در-ابرستان
انبارداری در ابرستان
گزارش‌ها در ابرستان