یکی از مواردی که قبل از شروع به کار با نرم افزار حسابداری یکپارچه و آنلاین ابرستان نیاز است، ایجاد طرف حساب می باشد.

هر کسب و کار با طرف حساب‌های متعددی سر و کار دارد که خریدار از ما و یا فروشنده به ما و … هستند.

پیشنهاد ما به شما : نرم افزار حسابداری ابری چیست؟

نرم افزار حسابداری ابرستان از بخش تعاریف امکان ایجاد و مدیریت طرف حساب‌ها را به کاربر می‌دهد.

همچنین امکان ورود لیست طرف حساب‌ها از طریق اکسل وجود دارد.

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png