ایجاد سرفصل جدید در ابرستان

شاید بتوان لیست حساب‌ها یا سرفصل ها را مهمترین بخش یک نرم افزار حسابداری دانست.

زیرا تمامی وقایع و رخدادهای مالی و عملیات حسابداری تحت این لیست که کدینگ نامیده می‌شود ثبت می‌گردند.

بسته به نوع کسب و کار نیاز است که کاربر از طریق ایجاد سرفصل جدید برخی از سرفصل‌ها را به کدینگ اصلی نرم افزار ابرستان که عمومی و بر مبنای استانداردهای حسابداری تدوین شده است، اضافه نماید.

کاربر ابرستان می‌تواند یک سرفصل جدید را در سطوح کل، معین و یا تفصیلی تعریف و تحت چارچوب اصلی کدینگ نرم افزار از آن جهت انجام امور حسابداری کسب و کار خود استفاده نماید.

نرم افزار حسابداری یکپارچه و آنلاین ابرستان از دو مسیر امکان ایجاد سرفصل جدید را برای کاربر خود فراهم نموده است:

  1. تعاریف > حسابداری > لیست سرفصل‌ها
  2. حسابداری > حسابها > تعریف حساب

آخرین نوشته ها

شریک
بازاریابی-ابرستان
ایجاد-سرفصل-جدید-در-ابرستان
مدیریت اسناد در ابرستان

پربازدید ترین ها

ثبت سند در ابرستان
ایجاد-سرفصل-جدید-در-ابرستان
انبارداری در ابرستان
گزارش‌ها در ابرستان