اولین همایش رایانش ابری و حسابداری ابری

نرم افزار حسابداری ابرستان با همکاری دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ٣٢ تهران برگزار می کند: همایش رایانش ابری و حسابداری ابری

موضوع همایش :

١- رایانش ابری و تاثیرات آن بر آینده حسابداری

٢- معرفی نرم افزار حسابداری ابری

٣- آشنایی با فرآیند دادرسی مالیاتی

زمان ١٣٩٨/٠٩/٠٧ از ساعت ٨:٣٠ الی ١٢:٣٠

آخرین نوشته ها

بهترین نرم افزار حسابداری مالی آنلاین، ابری و تحت وب
پیوست سند حسابداری نرم افزار حسابداری تحت وب ابرستان
نرم افزار حسابداری مالی آنلاین ابرستان
برنامه حسابداری آنلاین
نرم افزار حسابداری ساده و هوشمند آنلاین