اولین همایش رایانش ابری و حسابداری ابری

نرم افزار حسابداری ابرستان با همکاری دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ٣٢ تهران برگزار می کند: همایش رایانش ابری و حسابداری ابری

موضوع همایش :

١- رایانش ابری و تاثیرات آن بر آینده حسابداری

٢- معرفی نرم افزار حسابداری ابری

٣- آشنایی با فرآیند دادرسی مالیاتی

زمان ١٣٩٨/٠٩/٠٧ از ساعت ٨:٣٠ الی ١٢:٣٠