کسب، حسابداری | ابرستان
بهمن ۱۱, ۱۳۹۵

رایانش ابری چه کمکی به کاهش خسارت در حادثه پلاسكو میکرد؟

رایانش ابری چه کمکی به کاهش خسارت در حادثه پلاسكو میکرد؟ ساختمان پلاسكو قبل وبعد از فروريختن – عكس:صدرا باقرى   دليل اكثريت مراجعه و هجوم صاحبان […]