الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل | ابرستان
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵
بهینه سازی سایت

تاثیر الگوریتم مرغ مگس خوار در بهینه سازی سایت

گوگل هر ساله الگوریتم های جستجوی خودش را در حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ بار تغییر می دهد. اگرچه بیشتر این تغییرات بسیار جزئی هستند. اما گاهی […]