پیش نیازها

راهنمای جامع (نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل)

از منو سمت راست، قسمت خرید، بر روی کلمه “فاکتور” کلیک می کنیم (توجه داشته باشید که کلیک بر روی خود کلمه “فاکتور” انجام شود. کلیک بر روی علامت + شما را به صفحه ثبت یک فاکتور جدید خواهد برد). 

در صفحه جدید لیست تمامی فاکتورهای خرید قابل مشاهده است.

در این صفحه از بین لیست فاکتورها، فاکتوری که قرار است مرجوع شود را انتخاب می نماییم تا مطابق شکل دایره سمت راست فاکتور به شکل انتخاب شده درآید.

 

سپس در بالای لیست فاکتورها بر روی گزینه مرجوع کلیک می نماییم.

 

در صفحه جدید تاریخی که اقلام فاکتور مرجوع شده اند را انتخاب می نماییم. همچنین در لیست کالاها باید غیر از کالایی که قرار است مرجوع شود، بقیه کالاها با استفاده از علامت حذف ردیف در انتهای سمت چپ فاکتور حذف گردند (در انتها فقط کالا یا کالاهایی که قرار است مرجوع شوند در فاکتور باقی بمانند).

 

پس از انجام تغییرات ذکر شده، گزینه ثبت را میزنیم تا کالایی که در ردیفهای مرجوعی فاکتور باقی مانده اند مرجوع شوند.

 

پس از انجام موفقیت آمیز عمل مرجوعی فاکتور خرید، پیغامی مطابق تصویر زیر مشاهده می شود و یک فاکتور برگشت از خرید جدید در لیست فاکتورهای برگشت از خرید قابل مشاهده خواهد بود.

 

مزیت (های) امکان

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png