پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منوی اصلی نرم‌افزار بخش خزانه‌داری بخش چک بر روی گزینه “چک‌های پرداختی” کلیک می‌کنیم. 

در صفحه پیش رو مطابق تصویر زیر تمامی چک‌های پرداخت شده قابل مشاهده خواهد بود.

می توانیم چک‌ها را با استفاده از لیبل های بالای جدول به پاس شده، سررسید شده و یا پاس نشده دسته‌بندی کنیم.

مطابق تصویر زیر چک‌های پاس شده دارای علامتی سبز رنگ در سمت راست و نوشتاری تحت عنوان “پاس شده در سمت چپ می باشد.

همچنین چک‌های پاس نشده امکان وصول چک را خواهند داشت.

لذا هر کدام از چک‌ها را با انتخاب باکس مربوطه تعیین و بر روی گزینه سبز رنگ وصول چک در قسمت بالای ردیف‌های جدول کلیک می‌نماییم.

مطابق تصویر زیر جهت پاس چک، تاریخ وصول آن را از تقویم موجود انتخاب می‌کنیم و بر روی گزینه ثبت کلیک می کنیم.

در قسمت تمام چک‌ها می توانیم چکی که پاس شده را مشاهده کنیم و پیغامی مطابق تصویر زیر قابل‌مشاهده خواهد بود:

مزیت (های) امکان

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png