پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

 از منوی اصلی نرم‌افزار قسمت حسابداری در برابر گزینه سرفصل حساب بر روی علامت مثبت (+) کلیک می‌کنیم.

 در صفحه پیش رو تمامی حساب‌ها به کاربر نمایش داده می‌شود که می‌توانیم با انتقال به صفحات بعدی لیست تمام حساب‌ها را در یک مجموعه مشاهده کنیم.

اما گاهاً لازم است که هر طبقه از حساب‌ها را به صورت جداگانه مشاهده کنیم. برای مثال دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام، درآمدها، هزینه‌ها و سایر حساب‌ها را به صورت جداگانه مشاهده کنیم. که با استفاده از لیبل بالای جدول این امکان و دسته‌بندی برای کاربر در نظر گرفته شده است.

جهت اضافه کردن یک حساب جدید مطابق تصویر برروی گزینه افزودن حساب کلیک می‌کنیم.

صفحه افزودن حساب جدید برای هرکدام از سطوح حساب‌ها متفاوت خواهد بود لذا ابتدا باید سطح مورد نظرمان را که می‌خواهیم حساب را در آن تعریف نماییم انتخاب کنیم. برای مثال چنانچه ما سطح کل را در نظر بگیریم، لازم است ماهیت حساب و همچنین نوع حساب را مطابق تصویر زیر تعیین نماییم.

برای مثال سطح تفصیلی که دارای بیشترین ورودی مقادیر برای تعریف حساب است را مثال می‌زنیم. ابتدا باید گروه مورد نظرمان را انتخاب نماییم سپس براساس آن گروه سطح کل را تعیین می‌کنیم. معین را تعیین می‌کنیم و نام حساب را مطابق تصویر زیر به‌عنوان نام حساب تفصیلی درج می‌نماییم. یک کد چهاررقمی که می‌تواند اختیاری باشد را نرم‌افزار از کاربر به‌عنوان کد حساب درخواست می کند.

پس از اتمام فرایند گزینه “ایجاد حساب” را انتخاب می‌کنیم و حساب جدید تعریف خواهد شد. مطابق تصویر زیر پیغامی جهت تأیید تعریف حساب مشاهده می‌شود.

مزیت (های ) امکان

  •  
https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png