پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منو اصلی نرم افزار بر روی “خزانه داری” کلیک می کنیم.

سپس ابتدا بر روی کلمه “چک” و سپس در برابر دسته چک بر روی علامت + کلیک می نماییم.

در صفحه جدید اطلاعات الزامی مانند کد (که بصورت پیشفرض هم از طرف سیستم پیشنهاد می شود)، نام دسته چک (1)، نام بانک (2) و شماره های برگه های این دسته چک از ابتدا (3) تا برگه انتها (4) را تکمیل می نماییم.

پس از تکمیل فرم، بر روی گزینه سبزرنگ “ثبت” کلیک می نماییم.

جهت مشاهده تمامی دسته چک های موجود در سیستم، از منو اصلی به ترتیب بر روی خزانه داری/چک/ خود عبارت “دسته چک” کلیک می نماییم.

مزیت (های ) امکان

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png