۰۲۱-۸۸۵۳۳۲۶۶
× تعرفه ها
ابرستان
مجوزها و نمادها
  1. مجوز فعاليت از سازمان نظام صنفی رايانه استان تهران
  2. گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتيک
  3. پروانه بهره بردای توليد نرم افزار
  4. نماد اعتماد الکترونيکی
  5. نماد ملی ثبت رسانه های ديجيتالی
  6. مجوز دانش بنیان