تعریف انبار

تاریخ انتشار : ۲۷/خرداد/۱۳۹۸

یکی از تعاریف اولیه مورد نیاز جهت انجام امور بازرگانی و پیش از صدور فاکتور ، تعریف انبار می‌باشد.جهت این امر از بخش انبار/عملیات/مدیریت انبار اقدام می‌گردد.

بازدید : 105

تعریف و مدیریت کالا و خدمات

تاریخ انتشار : ۲۷/خرداد/۱۳۹۸

قبل از صدور فاکتور لازم است کالا، خدمات، گروه و واحد کالا تعریف شود.تعریف و مدیریت کالا و خدمات به عنوان سنگ بنای انجام امور بازرگانی از اهمیت ویژه‌ای

بازدید : 84