ثبت سند

تاریخ انتشار : ۲۶/خرداد/۱۳۹۸

کلیه ی رویدادهای مالی هر کسب و کار از طریق سندها ثبت می گردند.ثبت سند در نرم افزار حسابداری ابرستان به صورت اتوماتیک و دستی صورت می پذیرد.

بازدید : 173

مدیریت اسناد

تاریخ انتشار : ۲۶/خرداد/۱۳۹۸

پس از ثبت رویدادهای مالی از طریق ثبت اسناد در نرم افزار حسابداری ابرستان گاهاً لازم است اسناد مرور یا بررسی و مشاهده شوند.

بازدید : 41

ایجاد سرفصل جدید

تاریخ انتشار : ۲۶/خرداد/۱۳۹۸

شاید بتوان لیست حسابها یا سرفصل‌ها را مهمترین بخش یک نرم افزار حسابداری دانست زیرا تمامی وقایع و رخدادهای مالی و عملیات حسابداری تحت این لیست که کدینگ

بازدید : 65