گزارشات مالی برنامه حسابداری ابرستان

تاریخ انتشار : ۳/مرداد/۱۳۹۸

گزارشات مالی نرم افزار حسابداری ابرستان، بر اساس آخرين استاندارهای حسابداری تهیه شده اند. کاربران با کلیک بر روی اعداد به ریز جزئيات آن دسترسی خواهند داشت.

برنامه حسابداری ابرستان

تاریخ انتشار : ۷/تیر/۱۳۹۸

نرم افزار حسابداری ابرستان نسل نوینی از نرم افزارهای حسابداری است که افراد می توانند با عملياتی به مراتب کمتر و ساده تر نسبت به ثبت و ضبط حساب و کتاب

بازدید : 24

هوشمند سازی محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته

تاریخ انتشار : ۴/تیر/۱۳۹۸

سیستم محاسبه هوشمند بهای تمام شده کالای فروش رفته، بطور اتوماتیک و با درج، ويرايش يا حذف هر يک از فاکتورهای خريد و فروش نسبت به بروزرسانی آن اقدام می نماید.

بازدید : 157

داشبورد مدیریتی ابرستان چیست؟

تاریخ انتشار : ۴/تیر/۱۳۹۸

داشبورد مدیریتی ابرستان ، ابزاری برای مديران کسب وکار است. آنها از طريق اين داشبورد همه اطلاعات مالی کسب و کار خود را در يک صفحه مشاهده خواهند کرد.

بازدید : 59

سیستم فروش هوشمند ابرستان

تاریخ انتشار : ۲۶/خرداد/۱۳۹۸

سیستم هوشمند فروش ابرستان علاوه بر مکانيزه نموده فروش هايتان و صدور فاکتور های استاندارد مطابق با آخرين قوانين و مقررات ، در جهت ساده سازی موارد ذيل

بازدید : 44