کنترل چندین شرکت با یک حساب

حسابداران عزیز میتوانند با حساب کاربری خود به تمامی کارهای مشتریان متعددشان از سراسر جهان رسیدگی کرده و حتی برای مشتریانشان دسترسی های مختلف تعیین کنند