کاملا امن و شخصی

  • مطابق با قوانین و  استانداردهای بین المللی و حاکم بر محل قرارگرفتن سرور ابرستان و تفاهم فی مابین تمام اطلاعات مشتریان ابرستان محرمانه بوده و در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نمیگیرد.
  •  دسترسی به اطلاعات شما فقط با دانستن کلمه عبور شخصی شما امکان پذیر است.