ورژن 2 نرم افزار ابری فروش و حسابداری کسب ابرستان منتشر شد | ابرستان
نرم افزار آنلاین فروش و حسابداری کسب ابرستان منتشر شد
مهر ۲, ۱۳۹۶

ورژن ۲ نرم افزار ابری فروش و حسابداری کسب ابرستان منتشر شد

ورزن ۲ نرم افزار ابری فروش و حسابداری کسب منتشر شد
پس از وقفه طولانی که به رفع ایرادهای مشاهده شده در مراحل مختلف و نیز گزارشات دریافتی از کاربران سپری شده بود نهایتا امروز نسخه دوم نرم افزار ابری فروش و حسابداری کسب ابرستان منتشر گردید و از امروز در استرس کاربران قرار گرفت.

با توجه به اینکه نرم افزار ابری میباشد، کاربران نیاز ندارند که نصب و یا ارتقایی را انجام دهند و همواره به آخرین نسخه منتشر شده دسترسی خواهند داشت.