مردم چطور با موتورهای جستجو ارتباط برقرار می‌کنند؟

مردم چطور با موتورهای جستجو ارتباط برقرار می‌کنند؟