منشور اخلاقی رایانش ابری ابرستان | ابرستان

منشور اخلاقی و کد رفتاری ابرستان

 

با دیگران طوری رفتار کن که اگر خودت در همان شرایط بودی دوست داشتی با تو همانگونه رفتار شود

 

جمله معروف زرتشت: پندار نیک، کردار نیک، گفتار نیک.

نیک بودن قبل از هر چیزی در ذهن و درون ما اصالت میابد. از نیک بودن درون ما است که مکردار و رفتار ما نیکو میشود و سخنی جز به نیکی و راستی نخواهیم گفت.

"نیک باشید". ابرستانیها به طور کلی برای آنکه نشان دهند چگونه به کاربرانمان خدمت میکنیم دائما به این واژه می اندیشند.

اما "نیک باشید" خیلی بیشتر از آن است و در مورد انجام درست کاری و به طور کلی پیروی از قانون، اقدام شرافتمندانه و برخورد احترام آمیز با یکدیگر است.

کد رفتاری یکی از راه های اجرای شعار "نیک باشید" در عمل است و شامل هر چیزی مرتبط با کار ما در ابرستان می باشد که باید در بالاترین استاندارد ممکن از نحوه اجرای اخلاقی کسب و کار قرار داشته باشد. تعهد ما به بالاترین استانداردها به ما کمک می کند افراد بزرگ را جذب کنیم، محصولات بزرگی بسازیم، و کاربرانی وفادار جذب کنیم.

اعتماد و احترام متقابل میان کارکنان و کاربران، پایه و اساس اصلی موفقیت ما را شکل میدهد و لازم است هر روزه به آن برسیم.

بنابراین لطفا کد اخلاقی را خوب بخوانید، و به روح و مفاهیم توجه کنید و همیشه در نظر داشته باشید که هر یک از ما به عنوان سمبل برای ایجاد وحدت و تشویق دیگران برای ایجاد وحدت و همانندی در اجرای قانون کد در سازمان شخصا مسئول هستیم.

عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزشها و باورها و اصل راستگویی:

  • به معنی ایجاد هماهنگی و تعادل بین آنچه که به آن باور داریم و آنچه که به آن عمل می کنیم. انجام آنچه که باور داریم و می دانیم درست است و عمل کردن به آن و راستگویی در تمام زمان ها.
  • ارائه منصفانه و صادقانه عقیده علمی بدون قصد و نظر شخصی
  • بهره برداری نکردن از ضعف سیستم های سازمان برای منافع شخصی یا رضایت شخصی
  • خودداری از ارائه اطلاعات درباره قابلیت های تجهیزات یا نرم افزار ها یا سیستم ها و یا ارائه غلط آنها به سازمان
  • اجتناب از تضاد منافع و اطمینان از این که کارفرمای من از هر کشمکش پنهانی آگاه است
  • محافظت از حریم خصوصی و محرمانه بودن تمام اطلاعات سپرده شده به من
  • سوء استفاده نکردن از اختیار و نفوذ و منابع سپرده شده به من برای منافع شخصی یا برای هر منظوری بدون تایید مناسب

رشد و پویایی:

انجام هر تلاشی برای اطمینان از خبرگی و کسب دانش لازم به روز نگه داشتن دانش شخصی و اطمینان از در دسترس بودن تخصص مناسب در مواقع ضروری

وفای به عهد:

داشتن صداقت کامل به معنای این است که آنچه را نمی توانیم انجام دهیم، قول ندهیم.

مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی:

پذیرفتن مسئولیت اعمال و پیامدهای اعمالی که انجام میدهیم تحت هر شرایطی.

اقرار به اشتباهات و شکستها:

پذیرفتن مسئولیت اشتباهات و شکست های خود.

توانایی در بخشش اشتباهات خود و دیگران:

  • آگاهی از عیوب خود و توانایی بخشش خود در قبال اشتباهات و رفع آنها.
  • قبول افراد همان گونه که هستند و تحمل اشتباهات و بخشش آنها.

چه کسی باید از کد ما پیروی کند؟

ما انتظار داریم که همه کارمندان ما و اعضای هیئت مدیره کد را بدانند و به آن پایبند باشند. عدم انجام این کار می تواند به اقدامات انضباطی، از جمله ختم اشتغال منجر شود. علاوه بر این، در حالی که کد به طور خاص برای کارکنان ابرستان و اعضای هیئت مدیره نوشته شده است، ما انتظار داریم پیمانکاران ابرستان، مشاوران و دیگران که ممکن است به طور موقت به انجام کار و یا ارائه خدمات برای ابرستان با ما ارتباط کاری قرار بگیرند نیز به آن اهمیت داده و آنرا بکار گیرند. عدم پایبندی پیمانکار، مشاور و یا دیگر ارائه دهنده خدمات تحت پوشش به پیروی از کد می تواند به ختم رابطه با ابرستان منجر شود.

الف) خدمت به کاربران ما

کاربران ما به ما ارزش قائلند نه تنها به خاطر ارائه محصولات و خدمات بزرگ، بلکه به این دلیل که ما خودمان را ملزم به یک استاندارد بالاتری در چگونگی رفتار با کاربران و به طور کلی انجام عمل قرار داده ایم. توجه دائمی به اصول زیر به ما برای حفظ استاندارد بالا کمک خواهد کرد:

تمامیت

شهرت ما به عنوان یک شرکت که کاربران ما می توانند به ما اعتماد کنند با ارزش ترین دارایی ما است و بر همه ما ضرورت دارد تا مطمئن شویم که همچنان و به طور مستمر در مسیر کسب و حفظ اعتماد هستیم. همه راههای ارتباطاتی و تعاملات ما با دیگر کاربران ما باید موجب افزایش اعتماد گردد.

سودمندی

محصولات ما، امکانات و خدمات ما باید ابرستان را بیشتر از قبل برای تمام کاربرانمان مفید گرداند. در حال حاضر کاربران ما از انواع مختلفی تشکیل شده اند. از کاربران عادی تا صاحبان کسب و کار و کسب و کارهای بزرگ، اما یک اصل راهنما وجود دارد: "آیا آنچه که ارائه میدهیم مفید و سودمند است؟"

حریم خصوصی، امنیت و آزادی بیان

همیشه به یاد داشته باشید که ما از کاربران درخواست داریم که به ما با اطلاعات شخصی خود اعتماد داشته باشند. حفظ اعتماد مستلزم آن است که هر یک از ما از حریم خصوصی و امنیت آن اطلاعات محافظت کرده و به آن احترام بگذاریم. روش های امنیتی ما به شدت دسترسی و استفاده از اطلاعات شخصی کاربران را محدود میکند و نیاز است که هر یک از ما برای محافظت از دسترسی های غیر مجاز به اطلاعات کاربر اقدامات لازم را انجام دهیم. متوجه مسئولیت خود با این شرایط باشید و جمع آوری، استفاده و دسترسی به اطلاعات شخصی کاربر تنها توسط سیاست های امنیتی ما، سیاست حفظ حریم خصوصی ما و قوانین حفاظت از داده مجاز است. ابرستان به پیشبرد حفظ حریم خصوصی و آزادی بیان برای کاربران خود در سراسر جهان متعهد است و البته در آن حریم خصوصی کاربران و آزادی بیان با چالش های دولتی مواجه است. ما به دنبال پیاده سازی استانداردهای شناخته شده بین المللی که به این حقوق احترام بگذارند هستیم و از طرفی همانطورکه در حال توسعه محصولات و انجام کسب و کار در بازارهای متنوع هستیم مشغول پاسخ دادن به درخواست دولتها برای دسترسی به اطلاعات کاربر و یا حذف محتوای کاربر نیز هستیم.

پاسخگویی

بخش مهمی از مفید و صادق بودن، پاسخگو بودن است. ما افتخار میکنیم که زمانی که کاربرانمان با سوالی مواجه هستند، یا مشکلی برایشان پیش آمده است و یا در تعاریف دچار ابهام هستند پاسخ دهیم. اگر چیزی شکست، آن را تعمیر کن.

ب) احترام به یکدیگر

ما متعهد به ایجاد یک محیط کار حمایتی که در آن فرصت رسیدن به کمال بالقوه برای کارکنان فراهم گردد میباشیم. از هر کارمند انتظار می رود نهایت قدرت خود را برای ایجاد یک فرهنگ محیط کار دارای احترام که عاری از آزار و اذیت، ارعاب، تعصب و تبعیض غیر قانونی از هر نوع باشد به کار گیرد.

فرصت برابر استخدام

استخدام در اینجا صرفا بر اساس شایستگی و صلاحیت و به طور مستقیم بر اساس صلاحیت حرفه ای مربوط به فرد میباشد. ما به شدت با هر نوع تبعیض غیر انسانی و غیر قانونی شامل آزار و اذیت از هر نوع، از جمله تبعیض یا آزار و اذیت بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، وضعیت سربازی، خاستگاه ملی، اصل و نسب، وضعیت بارداری، جنس، هویت جنسی و یا بیان، سن، وضعیت تأهل، روانی ، ناتوانی جسمی، وضعیت پزشکی، گرایش جنسی و یا هر ویژگی دیگری که توسط قانون حفاظت شده است مخالف هستیم و سعی میکنیم فرصتهای شغلی مناسب قابل استفاده برای کارکنان معلول را نیز فراهم نماییم.

محیط کاری مثبت

آزار و اذیت در هر شکل کلامی، فیزیکی یا بصری ممنوع می باشد. اگر توسط هر کسی در این شرکت مورد آزار و اذیت قرار گرفتید باید فورا گزارش حادثه را به سرپرست خود، منابع انسانی و یا هر دو ارسال نمایید. همچنین به طور مشابه هر کدام از سرپرستان و مدیران که از وقوع چنین حادثه با خبر شوند باید بلافاصله آن را به منابع انسانی و یا مدیریت گزارش کنند. هر گونه شکایت در این مورد به سرعت و به طور کامل بررسی و اقدام مناسب انجام خواهد شد.

مواد مخدر و الکل

موضع ما در سوء مصرف مواد ساده است. فارغ از مسائل دینی خودتان، هر نوع استفاده از آن با بهداشت و ایمنی کارکنان ما ناسازگار است و ما آن را مجاز نمی دانیم. مصرف و استفاده از آنچه که منجر به اختلال در عملکرد یا رفتار مناسب شده یا ایمنی دیگران را به خطر بیاندازد و یا نقض قانون کند ممنوع است.

استفاده از این مواد غیر قانونی در دفاتر ما و یا در رویدادها و برنامه هایی که اسپانسر ما شده است، به طور کلی ممنوع میباشد. اگر یک مدیر سوء ظن معقول مبنی بر استفاده یک کارمند از مواد مخدر و یا الکل داشته باشد چون ممکن است بر عملکرد شغلی فرد یا دیگر کارکنان و یا ایمنی کارمند یا دیگران در محل کار لطمه بزند، مدیر میتواند تست الکل و یا تست اعتیاد مواد مخدر را درخواست کند. سوء ظن معقول ممکن است بر علائم مشخض شده مانند ظاهر، رفتار کارمند و یا سخن گفتن وی باشد. هر گونه شکایت در این مورد به سرعت و به طور کامل بررسی و اقدام مناسب انجام خواهد شد.

محیط کار ایمن

ما به یک محیط کاری امن و ایمن و عاری از خشونت معتقدیم و هر سطح از خشونت یا تهدید به خشونت در محل کار را تحمل نمیکنیم. تحت هیچ شرایطی هیچ کسی نباید ابزار و وسایلی که ایمنی و امنیت دیگران و یا تجهیزات و تاسیسات و امکانات متعلق به ابرستان را به خطر می اندازد را منتقل نماید و یا سلاحی را به کار گیرد و یا از آن استفاده کند.

سگ و حیوانات خانگی

محبت ما برای دوستداران حیوانات جنبه جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمانی ما است. اما به عنوان یک قاعده کلی از آنجاییکه ممکن است ورود هر حیوانی به محیط کار باعث ناراحتی، حساسیت جسمی و یا کاهش عملکرد دیگر کارکنان شود لذا ورود هر نوع حیوان به محل کار را ممنوع کرده ایم.

پ) اجتناب از تضاد منافع

ما موظف به انجام آن چیزی هستیم که همیشه بهترین راه حل برای مجموعه شرکت و کاربران ما است. ممکن است در وضعیتی قرار بگیرید که می تواند باعث شود شما به دنبال سود شخصی خودتان، دوستان و یا خانواده خود بروید که با هزینه ابرستان یا کاربران ما ایجاد شده است. در آن صورت شما با تضاد منافع مواجه می شوید. همه ما باید از تضاد منافع و شرایطی که منطقا چنین تضادی را برایمان تداعی میکنند اجتناب کنیم.

هنگامی که با یک تضاد منافع روبرو میشوید از خود بپرسید:

  • آیا این فعالیت که در من ایجاد انگیزه کرده و یا توسط دیگران برایم ایجاد انگیزه شده است، خودم یا دوستانم و یا خانواده ام یا یک کسب و کاری را به واسطه چیزی که توسط شرکت برای آن هزینه شده است بهره مند میکند؟
  • آیا این فعالیت ها به من لطمه زده و یا تاثیر منفی درتوانایی های من برای انجام کارهایم در ابرستان داشته و یا به طور بالقوه به ابرستان آسیب میرساند؟
  • آیا انتشار این فعالیت در صفحه اول یک روزنامه یا وبلاگ مرا یا شرکت را شرمسار خواهد کرد؟

اگر پاسخ به هر یک از این سوالات "بله" است به در وضعیت تضاد منافع قرار دارید باید از آن اجتناب کنید.

در زیر راهنمای ما در هفت بخشی که عمدتا تضاد منافع ایجاد مینمایند درج شده است:

  1. 1- سرمایه گذاری شخصی
  1. 2- اشتغال در خارج، نقش مشورتی، صندلی هیئت مدیره، و شروع کسب و کار
  1. 3- فرصت های کسب و کار از طریق کار در بر داشت
  1. 4- اختراعات
  1. 5- دوستان و بستگان وروابط همکاران
  1. 6- هدیه پذیرش، سرگرمی و دیگر هدایای کاری
  1. 7- استفاده از محصولات و خدمات ابرستان

در هر یک از این شرایط، قانون همان است - اگر شما در آستانه به ورود به وضعیتی هستید که تضاد منافع ایجاد کند آنرا انجام ندهید.

اگر شما در یک وضعیتی هستید که ممکن است تضاد منافع و یا در ظاهر تضاد منافع ایجاد کند وضعیت آنرا با مدیر خود بررسی کنید. در نهایت، مهم است که درک کنید که با توجه به تغییر شرایط، یک وضعیت اگر قبلا یک تضاد منافع به شمار نمیرفته است ممکن است در این مورد خاص تضاد منافع به شمار رود.

سرمایه گذاری شخصی

از سرمایه گذاری شخصی در شرکت های رقبای ابرستان و یا شرکای کسب و کاری ابرستان اجتناب کنید چرا که این سرمایه گذاری ممکن است باعث شود فعالیت شما به ابرستان آسیب برساند.

برای تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری شخصی شما تضاد منافع ایجاد میکند یا نه باید رابطه بین کسب و کار شرکت خارجی را با کسب و کار ابرستان و آنچه شما در ابرستان انجام می دهید را در نظر گرفت از جمله اینکه آیا این شرکت دارای یک رابطه کسب و کار و یا یک رابطه رقابتی با ابرستان است که شما می توانید آنرا تحت تاثیر قرار دهید؟

همچنین باید این موارد را در نظر بگیرید:

  • هر نوع همپوشانی بین نقش شما در ابرستان و کسب و کار شرکت
  • اهمیت سرمایه گذاری از جمله اندازه سرمایه گذاری در رابطه با دارایی خالص خود
  • آیا سرمایه گذاری در یک شرکت عمومی صورت میگیرد یا یک شرکت خصوصی
  • درصد مالکیت شما از آن شرکت
  • این سرمایه گذاری تا چه حد به شما توانایی مدیریت و کنترل شرکت را میدهد.

استخدام در خارج از این شرکت، نقشهای مشاوره ای، عضویت در هیئت مدیره و شروع کسب و کار خود

از پذیرش اشتغال، پستهای مشاوره و یا عضویت در هیئت مدیره رقبای ابرستان یا شرکای کسب و کار هنگامی که نقطه نظرات و راهکارهای شما می تواند، و یا اینطور به نظر میرسد که میتواند، تاثیر گذاشته و احتمالا به ابرستان آسیب برساند اجتناب کنید. بعلاوه اینکه پیشنهاد کرسی های هیئت مدیره با تعهدات امانی ایجاد شده اغلب با رویکرد حیله و تزویر برای بهره برداری از شما است و باید قبل از پذیرش یک کرسی هیئت مدیره با هر شرکت در خارج مدیر خود را از آن مطلع سازید. میتوانید اعضای هیئت مدیره ابرستان و کارمندان ارشد و بالاتر از آن را مطلع کنید. در نهایت، کسب و کارتان را اگر در رقابت با ابرستان خواهد بود شروع نکنید.

فرصت های کسب و کار ایجاد شده به واسطه شغلتان

تمامی فرصتهای کسب و کاری که در طول همکاری شما در این شرکت برایتان کشف و یا ایجاد میشود متعلق به ابرستان است مگر اینکه در مورد آن با ابرستان توافق کرده باشید.

اختراع

توسعه و یا کمک به توسعه اختراعات خارج از اختراعاتی که الف) مرتبط به محصولات و خدمات موجود و یا پیش بینی شده در آینده ابرستان است ب) مرتبط به موقعیت شما در ابرستان است یا ج) با استفاده از منابع ابرستان توسعه یافته باشد جزو تضاد منافع می باشد و مشمول مقررات اطلاعات محرمانه ابرستان و توافقنامه واگذاری اختراع و موافقت نامه های دیگر اشتغال می شود. بهتر است هرگونه سوال در مورد مسائل مالکیت معنوی شامل یک اختراع و یا سایر دارایی های معنوی را با مدیر خود مطرح نمایید.

پذیرش هدایا، سرگرمی و دیگر هدایای کاری

پذیرش هدیه، سرگرمی و دیگر هدایای کاری از رقیب یا تامین کننده و یک کسب و کار شریک ابرستان به راحتی یکی از مظاهر تضاد منافع است به خصوص اگر که از ارزش قابل توجهی برخوردار باشد. سیاست هدایای مشتریان غیر دولتی ابرستان راهنمایی مشخص و واضحی در مورد زمانی که برای ابرستانیها هر نوع پذیرش هدایا، سرگرمی و یا هر نوع حسن نیتی که کسب و کاری ارائه میدهد (از جمله تخفیف و یا مزایایی که در دسترس همه ابرستانیها قرار ندارد) از هر یک از رقبا و یا شرکای تجاری ما با منافع در تضاد قرار میگیرد تعریف کرده است.

به طور کلی، پذیرش یادگاری ارزان قیمت و هدیای غیر نقدی مجاز است. علاوه بر این، وعده های غذایی کسب و کار مدیریت شده و یا غیر منظم در حد متوسط و متعارف و شرکت نمودن با مشتریان در سرگرمی و دعوت نادر برای حضور در رویدادهای ورزشی محلی و وعده های غذایی برای تعطیلات با آنان می تواند جنبه های مناسب بسیاری از روابط کسب و کار ابرستان باشد، به شرطی که آنها بیش از حد نبوده و حضور شما بی مناسبت تشخیص داده نشود. قبل از پذیرش هر گونه هدیه و یا حسن نیت، مشورت کرده و آگاه باشید که ممکن است کسب تایید مدیریت مورد نیاز باشد. قوانین ضد رشوه خواری به طور مشخصی مورد توجه ما قرار دارد.

استفاده از محصولات و خدمات ابرستان

اجتناب از تعارضات منافع همچنین بدان معنی است که شما نباید از محصولات ابرستان، خدمات و یا اطلاعات تولید شده و یا در حل تولید به نفع کسی که می شناسید و یا به نفع ایجاد مزیت ناعادلانه ای برای کسی بیش از بقیه کاربران ابرستان استفاده نمایید.

به عنوان مثال، شما هرگز نباید حسابها و اکانتهای ابرستان یا خدمتی و یا اعتباری را برای خودتان، دوستان خود، و یا اعضای خانواده را خارج از روال تعیین شده تایید کنید. اگر شما خودتان را معرض عملی در تضاد منافع در مورد محصول یا سرویس ابرستان دیدید موضوع را با مدیرخود مطرح کنید.

ت) حفظ محرمانه بودن

ما توجه مطبوعات زیادی را به نوآوری هایمان و فرهنگ مان جلب کرده ایم و خواهیم کرد و این معمولا خوب است. با این حال نشت اطلاعات شرکت به مطبوعات و یا به رقبا قبل از موعد مقرر می تواند به راه اندازی محصول ما صدمه وارد نموده و مزیت رقابتی ما را از بین برده و هزینه های دیگری را تحمیل نماید. مسئولیت همه ما فراتر از آشکار نکردن مواد محرمانه ابرستان است.

اطلاعات محرمانه

"اطلاعات محرمانه" ابرستان، شامل اطلاعات مالی، اطلاعات و کدهای محصول و اطلاعات کاربران و شرکای تجاری میباشد. مطمئن شوید که اطلاعات در مسیر محرمانه ماندن قرار دارد و در خارج از ابرستان بدون کسب اجازه فاش نمی گردد.

البته "مناطق خاکستری" وجود دارد که شما نیاز دارید بهترین قضاوت خود را در آن بکار بگیرید تا مطمئن شوید هیچگونه اطلاعات محرمانه ای را فاش نمی کنید. فرض کنید یکی از دوستانتان که در یک سازمان غیر انتفاعی کار می کند از شما به طور غیر رسمی می پرسد چگونه میتوان وضعیت فروش برخی فروشگاههای ابرستان را به صورت گروهی افزایش داد: راهنمایی کردن به دوست شما در مورد راههای افزایش فروش از طریق عناوین عمومی در وب سایتهای مختلف در دسترس قرار دارد و مشکلی ندارد اما دادن راهنمایی که بصورت عمومی شناخته شده نیست مشکل محسوب میشود. اگر شما در یک منطقه خاکستری هستید از مشاوره با سرپرست خود در ابرستان کمک بگیرید. و در مورد عکسهای شما و مهمانان شما که در ابرستان به یادگاری میگیرند این کاملا در عهده شما است که مراقب باشید و مطمئن شوید که آن زاویه عکسها و تصاویر اطلاعات محرمانه ای را فاش نمی کند. در نهایت برخی از اعضای خانواده ما و یا دیگر کسانی که با آنها روابط شخصی داریم ممکن است شاغل در شرکتهای رقبای ما یا شرکای تجاری ما باشند. اسرار خود را به دیگران یا اعضای فامیل نگویید و از آنان نیز این اطلاعات را درخواست نکنید.

شرکایابرستان

همانطور که شما مراقب افشای اطلاعات محرمانه ابرستان هستید به همان اندازه عدم افشای اطلاعات محرمانه شرکای ما نیز مهم است. هر نوع اطلاعاتی فقط در داخل ابرستان و در میان افراد دارای صلاحیت دانستن آن میتواند در جریان باشد.

رقبای / کارکنان سابق

ما به رقبایمان احترام قائل هستیم و رقبای خوب را موتور محرک خوبی برای توسعه تکنولوژی خودمان میشناسیم و مایلیم با آنها به صورت منصفانه و سالم رقابت نماییم. اما ما اطلاعات محرمانه آنها را نمی خواهیم. مانند همان شرایطی که برای اطلاعات محرمانه متعلق به کارکنان سابق ابرستان شامل میشود. اگر فرصتی پیش می آید که میتوانید از اطلاعات محرمانه کارمند سابق یک رقیب استفاده کنید از انجام آن خودداری نمایید.

ارتباطات و تحقیقات در خارج

شما به خوبی میدانید که سیاست ما در مورد افشای اطلاعات شرکت چیست و نسبت به افشای اطلاعات محرمانه بدون اخذ مجوز قبلی بسیار مراقب باشید. از ارسال نظرات یا اطلاعات خود در مورد ابرستان در اینترنت حتی اگر محرمانه نباشد خودداری کنید، مگر اینکه شما به عنوان بخشی از کار خود مجاز به انجام این کار بوده باشید. نظر شما ممکن است به عنوان نظر ابرستان نسبت داده شود نه شخص شما، حتی اگر منظور شما آن نبوده باشد و هرگز با مطبوعات در مورد شرکت بحث و گفتگو نکنید مگر اینکه به صراحت از طرف مدیریت اجازه این کار داده شده باشد.
در نهایت، با مدیر خود و واحد ارتباطات سازمانی قبل از پذیرش هر گونه ارتباط عمومی صحبت کنید.

ت) محافظت از دارایی های ابرستان

توانایی ما برای تداوم بستگی دارد که چگونه به خوبی از دارایی های شرکت و اطلاعات محافظت شود.

مالکیت معنوی

ابرستان خود را مالک تمامی کدها و نرم افزارهای تولید شده توسط کارشناسان خودش میداند آنچه شما در ابرستان ایجاد میکنید متعلق به شما نمیباشد. حقوق مالکیت معنوی ابرستان (علامت های تجاری ما، آرم، کپی رایت، اسرار تجاری، "دانش" و اختراع ثبت شده) بخشی از با ارزش ترین دارایی های ما هستند. مجموعه دانش ما عبارت است از تمامی تجارب، کدهای برنامه نویسی شده نرم افزاری، تکنولوژی های سخت افزاری و نرم افزاری بکار گرفته شده، تکنیکها و روشها، سیستمها و نظامهای ابداعی و یا مستقر شده.استفاده غیر مجاز از آنها می تواند به از دست دادن کل و یا بخشی از ارزش آنها منجر شده و به ابرستان خسارت وارد کند. هر گونه سوء استفاده مظنون از علائم تجاری، آرم و یا مالکیت معنوی ابرستان را گزارش نمایید.

به همین ترتیب به حقوق مالکیت معنوی دیگران احترام بگذارید. استفاده نامناسب از مالکیت معنوی دیگران ممکن است ابرستان و شما را در خطر جریمه و مجازات های کیفری و مدنی قرار دهد.

تجهیزات شرکت

ابرستان ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای انجام موثر کار را فراهم مینماید، اما استفاده صحیح از داریی ها و صرفه جویی در مصرف بر عهده همه ما است. هیچ یک از شما به خاطر مصرف اضافی چای و مواد مصرفی و ... مورد اعتراض قرار نخواهد گرفت اما توقع داریم مصرف نرمال و صرفه جویی را مد نظر قرار دهید. هر نوع استفاده شخصی از تجهیزات و سایر دارایی های فیزیکی ممنوع بوده و مصادره میگردد.

شبکه

امکانات ارتباطی ابرستان (که شامل شبکه و سخت افزاری است که آن را استفاده می کنید، مانند کامپیوتر و دستگاه های تلفن همراه) یک جنبه مهم از اموال شرکت میباشد، هم جسمی و هم فکری. لذا مطمئن باشید که از همه سیاست های امنیتی پیروی میکنید. اگر شما به هر دلیلی برای این باور هستید که امنیت شبکه ما نقض شده است - برای مثال، شما لپ تاپ و یا تلفن هوشمند خود را از دست بدهید و یا فکر می کنید که رمز عبور شما به خطر افتاده است - لطفا در اسرع وقت گزارش این حادثه را به مدیر خود ارسال نمایید.

امنیت فیزیکی

به قول ضرب المثل معروف کلاه خود را محکم بگیر و مردم را دزد نکن. همیشه لپ تاپ ، تجهیزات مهم و وسایل شخصی خود را حتی در حالی که در محل ابرستان هستید را امن کنید. هرگز دستگاه های امنیتی و ایمنی را غیر فعال نکنید. هر گونه فعالیت مشکوک در مورد امنیت ابرستان را به سرعت گزارش کنید.

استفاده از تجهیزات و امکانات ابرستان

هر چیزی که شما با استفاده از امکانات الکترونیکی شرکت ابرستان انجام میدهید (به عنوان مثال، رایانه های ما، دستگاه های تلفن همراه، شبکه، و غیره) و یا در دفاتر ما نگهداری میشود (به عنوان مثال، نامه ها، یادداشت ها و اسناد دیگر) ممکن است به دست مردمی در داخل و خارج از شرکت برسد. به عنوان مثال، ابرستان ممکن است توسط قانون گذار احضار شود (به عنوان مثال، در پاسخ به احضاریه یا حکم) و برای نظارت لازم شود به محتوای ایمیلهای شرکت، پیامهای صوتی، فایل های کامپیوتر و دیگر محتویات الکترونیکی ما و یا در محل ما مراجعه نمایند. علاوه بر این شرکت هر جایی که برای کسب و کار لازم بداند (از جمله حفاظت از کارکنان و کاربران، حفظ امنیت منابع و اموال، و یا بررسی سوء رفتار مشکوک کارکنان) ممکن است مستقیما به ارتباطات کارمندان و یا سایر اطلاعات موجود در ابزارها و تجهیزات الکترونیکی آنان و یا دفاتر شرکت نظارت کند یا آنها را فاش نماید.

ث) اطمینان از یکپارچگی مالی و مسئولیت پذیری

سیستمهای مالی و مسئولیت مالی جنبه هسته اصلی و حرفه ای شرکت را دارندکه چیزی بیش از گزارش دقیق از واحد مالی است، هر چند که قطعا آن هم مهم است.

صرف پول ابرستان

ارزش اصلی ابرستان همواره به صرف عاقلانه پول است. هنگامی که شما هزینه ای را برای بازپرداخت و یا صرف پول از طرف ابرستان ارسال میکنید از معقول بودن هزینه مطمئن شوید و اطمینان حاصل کنید که به طور مستقیم در راستای کسب و کار شرکت بوده و اسناد کافی نیز ضمیمه است. همیشه اهداف هزینه و ارتباطش با کسب و کار را ثبت نمایید (به عنوان مثال، اگر شما با هزینه ابرستان کسی را به شام دعوت کردید، همیشه در ابزار بازپرداخت هزینه ها، نام و عناوین افرادی که در صرف شام حضور داشتند و نیز دلیل صرف شام باید ثبت شود) . اگر شما در مورد اینکه آیا شما باید پول را خرج کنید یا درخواست بازپرداخت هزینه را تنظیم کنید مردد هستید با مدیر خود چک کنید. مدیران مسئول همه پولهای صرف شده و هزینه های تحمیل شده توسط گزارشات مستقیم خود هستند، و محل مصرف و هزینه قبل از تصویب با دقت بررسی و تصویب گردد.

امضای قرارداد

امضای قرارداد از طرف ابرستان یک معامله بسیار بزرگ است. هرگز به نمایندگی از ابرستان وارد قرارداد نشوید مگر اینکه همه موارد زیر را دارا باشد:

شما مجاز به انجام این امضاء می باشید. اگر مطمئن نیستید از مدیر خود سوال کنید.

قرارداد از نظر حقوقی تایید شده است. اگر شما از فرمهای قراردادهای مورد تایید ابرستان استفاده میکنید نیازی به تایید مجدد قانونی ندارید. مگر اینکه شما تغییراتی را در فرم قرارداد ایجاد کرده باشید و یا از آن برای هدف دیگری استفده نمایید.

شما قرارداد را به خوبی مطالعه کرده اید، شرایط آنرا کاملا درک کرده اید و ابهامی وجود ندارد و مصمم هستید که ورود به این شرایط به نفع ابرستان میباشد.

همه قراردادها در ابرستان باید کتبی باشد و باید تمام شرایط مربوط به آن قید گردیده و مورد موافقت طرفین قرار گرفته باشد. ابرستان هیچ نوع موافقت نامه جانبی شفاهی یا کتبی را نمیپذیرد.

گزارش بی نظمی مالی و یا حسابداری

لازم به گفتن نیست (اما ما به هر حال قصد داریم به آن اشاره کنیم) است که هرگز و به هیچ وجه نباید خللی در حسابرسی سوابق مالی ابرستان ایجاد شود. به طور مشابه، شما هرگز نباید هیچ سند یا صورتحسابی را از جمله گزارشات زمان، حسابهای هزینه ها و یا هر پرونده دیگر را جعل کنید. و همواره به یاد داشته باشید ..... "نیک باشید" و اگر چیزی را دیدید که فکر میکنید درست نیست، حتما به ما بگویید.

با آرزوی موفقیت، شادی و آرامش روز افزون برای شما و عزیزانتان

توسعه وب ابرستان
(خدمات مبتنی بر رایانش ابری)

www.abrestan.com