نرم افزار حسابداری ابرستان

نرم افزار حسابداری ابرستان یک برنامه حسابداری جامع است.

ابرستان همه نیازهای حسابداری کسب و کارهای خدماتی و بازرگانی اصناف و مشاغل کوچک و متوسط را به طور کامل پوشش می‌دهد.

ابرستان را می توان یک راه حل جامع و یکپارچه برای حسابداری دانست.

امکانات نرم افزار ابرستان در بخش های مختلف به شرح ذیل است:

 • بخش بازرگانی
  • صدور فاکتور های خرید و فروش
  • مدیریت فاکتور های خرید و فروش
 • بخش خزانه
  • ثبت دریافت و پرداختها
  • انتقال وجه
  • مدیریت چکها
 • بخش حسابداری
  • تعریف حساب
  • ثبت سند
  • مدیریت اسناد

نرم افزار حسابداری ابرستان همه گزارشات مورد نیاز درون سازمانی و برون سازمانی را بر اساس آخرین استانداردهای حسابداری ارائه می‌نماید.

شبکه معرف ابرستان با امکان معرفی نرم افزار به دوستان، آشنایان و همکاران، کاربر را از مزایا و تخفیفات بهره‌مند می‌سازد و همراهان  ابرستان را شریک تجاری خود می سازد.