مجوز ها و نماد ها

  1. مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران
  2. گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک
  1. پروانه بهره بردای تولید نرم افزار
  2. نماد اعتماد الکترونیکی
  3. نماد ملی ثبت رسانه های دیجیتالی
  4. مجوز دانش بنیان