شبکه معرف ابرستان

شما نه تنها مشتری ما هستید ، بلکه می توانید با عضویت در شبکه معرف ابرستان با ما شریک شوید.

شبکه معرف حسابداری ابری ابرستان، ابزاری است جهت پاداش دهی به افرادی که ما را به دیگر دوستان شان معرفی می کنند. ما معتقدیم مشک آن است که ببوید نه آنکه عطار بگوید. لذا بهترین مبلغان ما شما هستید ، که با رضایت از ما می توانید آن را به دیگر دوستانتان معرفی کنید. لیکن این معرفی ها نزد ما بدون پاداش نخواهد بود.

ما در شبکه معرف نه تنها به شما بلکه به دوستان شما هم که از طریق شما به مشترکین ابرستان پیوسته اند نیز پاداش می دهیم.

برای آشنایی با کارکرد شبکه معرف و میزان پاداش ها اینجا کلیک کنید.