مجهز به سیستم هوشمند معرف

ابرستان به یک سیستم پیچیده محاسبه پاداش معرف مجهز شده است. این سیستم ابزاری چند منظوره است. 

  • ابزاری است جهت قدر دانی از مشتریانی که تجربه موفق خود با ابرستان را با دیگر دوستانشان به اشتراک می گذارند
  • ابزاری است برای کاهش هزینه و  رایگان سازی همیشگی دسترسی به نرم افزار برای مشتریان وفادار. ( اطلاع بیشتر )
  • ابزاری است برای کسب و محاسبه درآمد نمایندگان فروش ابرستان . ( کد معرف چیست؟)
  • ابزاری است برای کسب درآمد پایدار همیشگی حسابداران وفادار به ابرستان.