سیستم فروش هوشمند ابرستان

سیستم هوشمند فروش ابرستان علاوه بر مکانیزه نموده فروش هایتان و صدور فاکتور های استاندارد مطابق با آخرین قوانین و مقررات ، در جهت ساده سازی موارد ذیل را برایتان بطور اتوماتیک انجام می دهد:

  • امکان صدور فاکتور از طریق ایمیل و فاکس
  • درج اسناد حسابداری بدهکاران در سیستم حسابداری
  • درج اسناد پرداختی در سیستم خزانه و بروز رسانی حساب های نقد و بانک
  • محاسبه اتوماتیک مانده حساب موجودی کالا
  • محاسبه هوشمند بهای تمام شده کالای فروش رفته