سیستم خرید هوشمند ابرستان

خرید هوشمند ابرستان

سیستم هوشمند خرید ابرستان به نحوی طراحی شده است که پس از صدور هر فاکتور خرید سیستم بطور اتوماتیک و هوشمند عملیات مرتبط را در دیگر سیستم ها  به شرح ذیل انجام می دهد :

  • درج اتوماتیک اسناد بستانکاری طرف های حساب در سیستم حسابداری
  • درج اتوماتیک اسناد پرداختی در سیستم خزانه و بروز رسانی حساب های نقد و بانک
  • محاسبه اتوماتیک مانده حساب موجودی کالا
  • محاسبه هوشمند بهای تمام شده کالای فروش رفت

هم اینک با ثبت نام رایگان سیستم خرید و انبار خود را مکانیزه کنید.