رایانش ابری، مستقل از سخت افزار و سیستم عامل | ابرستان