خزانه (دریافت و پرداخت)

با دریافت و پرداخت آسان فاکتورهای خرید و فروش خود را تسویه کنید!

سیستم خزانه ابرستان ، بر اساس تسویه آسان فاکتور ها طراحی شده است. از آنجاییکه اکثر دریافت و پرداخت های کسب و کارها مربوط به خرید و فروش های آنها است امکانات متعددی در این سیستم طراحی شده است که صاحبان کسب وکار به راحتی می توانند نسبت به تسویه حساب طرف حساب های خود اقدام کنند.

تسویه فاکتور

سیستم هوشمند پرداخت ابرستان

 • پرداخت همزمان چندین فاکتور خرید
 • نمایش هوشمند فاکتورهای تسویه نشده هر تامین کننده
 • تنوع در ثبت انواع پرداخت ها ( نقدی ، واریز بانک ، چک ، خرج چک مشتری )
 • امکان پرداخت بخشی از مبلغ هر فاکتور ( تسویه ناقص)
 • امکان انتساب مازاد پرداختی به دیگر حساب ها ( پیش پرداخت ، …. )
 • ثبت همزمان و اتوماتیک اسناد مرتبط در سیستم حسابداری

سیستم هوشمند دریافت وجه ابرستان

 • محاسبه هوشمند مانده هر فاکتور
 • نمایش مبلغ پرداخت شده هر فاکتور و مانده آن
 • امکان تسویه مبلغ هر فاکتور در زمان صدور فاکتور توسط فروشنده
 • امکان تسویه همزمان چندین فاکتور فروش برای هر مشتری
 • امکان انتساب بخشی از پرداختی مشتری بابت هر بدهی
 • امکان دریافت وجه مازاد از مشتری و انتساب به حساب دلخواه ( مثلا پیش دریافت )
 • ثبت همزمان و اتوماتیک اسناد مرتبط در سیستم حسابداری
تسویه فاکتور
انتقال وجه

سیستم انتقال وجوه

 • جهت جابجایی وجوه نقد بین صندوق های کسب وکار
 • جهت جابجایی وجوه نقد بین بانک ها
 • جهت جابجایی وجوع نقد بین بانک ها و صندوق ها

سیستم بانک و صندوق

 • امکان تعریف نامحدود بانک
 • امکان تعریف نا محدود صندوق
 • ساخت اتوماتیک حساب تفصیلی با تعریف هر صندوق

سیستم چک

 • امکان تعریف نامحدود دسته چک
 • امکان خرج کردن چک مشتری در پرداخت ها
 • امکان واگذاری چک در بانک
 • امکان وصول چک ها در بانک
 • امکان وصول چک ها در صندوق ها
 • گزارش چک ها به تفکیک وضعیت آنها

ساده و آسان نسبت به تسویه حساب از طریق وجه نقد، چک و واریز وجوه با طرف های حساب کار کنید.

با ابرستان همین الان شروع کنید