مرجوعی از خرید و فروش

پس از صدور فاکتور ممکن است لازم باشد کل فاکتور یا بخشی از آن مرجوع گردد که مرجوعی از خرید و فروش نامیده میشود.

در نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان این امکان در بخش مدیریت فاکتورها قابل دسترس خواهد بود.

با انتخاب فاکتور مورد نظر در قسمت بالای لیست فاکتورها، گزینه مرجوع را انتخاب می کنیم.

امکان برگشت از خرید و فروش بطور کامل یا مرجوع نمودن بخشی از فاکتور فراهم می باشد.