با ابرستان هزینه های خود را کاهش دهید

  • حذف هزینه های مربوط به تهیه و نگهداری سخت افزار پرقدرت
  • بی نیاز از هزینه های پشتیبان گیری و نگهداری از داده ها
  • بی نیاز از تمدید هزینه پشتیبانی سالانه
  • ارتقا و بروز رسانی اتوماتیک و رایگان همیشگی