ایجاد طرف حساب

یکی از مواردی که قبل از شروع به کار با نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان نیاز است، ایجاد طرف حساب است.

هر کسب و کار با طرف حساب‌های متعددی سر و کار دارد که خریدار از ما و یا فروشنده به ما و… هستند.

نرم افزار حسابداری ابرستان از بخش تعاریف امکان ایجاد و مدیریت طرف حساب‌ها را به کاربر می‌دهد.

همچنین امکان ورود لیست طرف حساب‌ها از طریق اکسل وجود دارد.