آنلاین فاکتور صادر کنید ؛ آنلاین وجه آن را دریافت کنید

پشتیبانی از صدور فاکتور رسمی

با استفاده از نرم افزار فروش ابرستان می توانید فاکتور های فروش خود را بر اساس فرمت رسمی و دارایی صادر کنید.

  • امکان محاسبه خودکار ارزش افزوده.
  • امکان محاسبه تخفیف درصدی و ریالی.
  • امکان انتخاب قیمت بر اساس لیست های مختلف فروش 
فاکتور آنلاین
پرداخت آنلاین فاکتور

امکان دریافت آنلاین وجه فاکتور ها

از این پس دیگران نگران مطالبات خود نباشید! به محض صدور فاکتور می توانید لینک پرداخت وجه آن را به شماره تلفن طرف حساب خود بفرستید. از طریق این لینک مبلغ فاکتور خود را بصورت آنلاین دریافت کنید.

سهولت کاربری ، افزایش بهره وری ، مدیریت بهینه نقدینگی ، کاهش زمان مطالبات ، سرعت وصول پول 

 

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png