ارائه تخفیف ویژه برای دانشجویان ، دانشگاه ها و موسسات آموزشی

ابرستان در راستای ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی خود شرایط ویژه ای را برای استفاده دانشجویان دروس حسابداری ایجاد نموده است.

گزبنه اول : استفاده از نسخه آزمایشی رایگان ۱۴ روزه

هر دانشجو می تواند با ثبت نام رایگان در حسابداری ابرستان به مدت ۱۴ روز به رایگان از تمامی امکانات نرم افزار استفاده نماید. این گزینه ویژه افرادی است که بطور موقت و بدون پرداخت هر گونه هزینه ای می خواهند با نرم افزار کار کنند. بدیهی است متقاضیان این گروه می توانند پس از طی شدن این دوره از گزینه های دیگر هم استفاده کنند.

گزینه دوم : دریافت کد تخفیف انفرادی

ابرستان کد تخفیف ویژه ای را برای استفاده  انفرادی هر یک از دانشجویان در نظر گرفته است. متقاضیان می توانند جهت دریافت این کد تخفیف کافی است اطلاعات ذیل را از طریق ایمیل به info@abrestan.com ارسال نموده یا با ما تماسبگیرند.

اطلاعات درخواستی از متقاضی تخفیف انفرادی

  • داشتن کارت دانشجویی
  • ارائه کارت ملی
  • ارائه  انتخاب واحد ترم جاری

گزینه سوم : دریافت کد تخفیف گروهی

این گزینه ویژه مراکز آموزشی و دانشگاه ها است. هر یک از مراکز آموزشی می توانند با عقد قرارداد همکاری با شرکت از شرایط بسیار ویژه ای برای استفاده عملی دانشجویان خود در هر ترم تحصیلی بهره ببرند. برای اطلاع بیشتر از این امکانات کافی است رابط آموزشگاه با ارسال اطلاعات ذیل به واحد امور نمایندگان و درخواست رسمی نسبت به دریافت شرایط مربوطه اقدام نماید.

اطلاعات درخواستی از متقاضیان تخفیف گروهی 

  • نام آموزشگاه / دانشگاه
  • نام مسئول آموزش
  • تعداد دانشجویان متقاضی در هر ترم تحصیلی
  • شماره تماس
  • ایمیل
  • فاکس

 

با ثبت نام رایگان  و استفاده از نسخه آزمایشی ۱۴ روزه رایگان به  آموزش حسابداری  و افزایش مهارت های عملی خودبپردازید.