ابرستان در رسانه های مکتوب

۱۳۹۸/۰۲/۱۵

حسابداری آنلاین ابرستان در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ حامی مالی چاپ کتاب قانون مالیات های مسقیم (با آخرین اصلاحات مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴) شده است.  این کتاب در ۲۵۰۰ نسخه و  توسط انجمن حسابداران خبره ایران انجمن حسابداران خبره ایران چاپ شده است . 

کتاب قانون مالیات های مستقیم

۱۳۹۸/۰۲/۳۰

ابرستان، در یکصدمین شماره مجله حسابرس با درج آگهی تمام صفحه حضور یافت.

لازم به ذکر است این مجله  دوماهانه تحلیلی اطلاع رسانی پژوهشی سازمان حسابرسی به نام حسابرس می باشد که شماره ۱۰۰ آن همزمان با بیست و یکمین سال چاپ در  نوبت فروردین – اردبیهشت ۱۳۹۸بهچاپ رسیده و منتشر شده است.